Εκδοτήρια: 22210 20400

Δρομολόγια από Αθήνα προς Κυμάσι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 01/3/2018 ΕΩΣ 31/03/2018

                                                                                                                                                                             *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ  01/03/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02/03/2018   10:30 13:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  03/03/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  04/03/2018   12:30 15:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  05/03/2018      
ΤΡΙΤΗ  06/03/2018   10:30 13:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  07/03/2018      
ΠΕΜΠΤΗ  08/03/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09/03/2018   10:30 13:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  10/03/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  11/03/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  12/03/2018      
ΤΡΙΤΗ  13/03/2018   07:45  12:00 10:45   15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  14/03/2018   07:45  10:45 
ΠΕΜΠΤΗ  15/03/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/03/2018   07:45 10:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  17/03/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  18/03/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  19/03/2018      
ΤΡΙΤΗ  20/03/2018   07:45  12:00 10:45   15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  21/03/2018   07:45 10:45 
ΠΕΜΠΤΗ  22/03/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/03/2018   07:45 10:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  24/03/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  25/03/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  26/03/2018      
ΤΡΙΤΗ  27/03/2018   07:45  12:00 10:45  15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  28/03/2018   07:45  10:45 
ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/03/2018   07:45 10:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/03/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ        

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 01/4/2018 ΕΩΣ 20/04/2018

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ  01/04/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  02/04/2018      
ΤΡΙΤΗ  03/04/2018   07:45  12:00 10:45 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  04/04/2018   07:45 10:45
ΠΕΜΠΤΗ  05/04/2018  ΜΕΓΑΛΗ 11:30 14:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06/04/2018  ΜΕΓΑΛΗ 13:15 16:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  07/04/2018  ΜΕΓΑΛΟ 10:30 13:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  08/04/2018  ΠΑΣΧΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  09/04/2018   08:00 11:15
ΤΡΙΤΗ  10/04/2018   13:00 16:15
ΤΕΤΑΡΤΗ  11/04/2018   07:45 10:45
ΠΕΜΠΤΗ  12/04/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/04/2018   08:00 11:15
ΣΑΒΒΑΤΟ  14/04/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  15/04/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  16/04/2018      
ΤΡΙΤΗ  17/04/2018   07:45  12:00 10:45 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  18/04/2018   07:45  10:45 
ΠΕΜΠΤΗ  19/04/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/04/2018   08:00 11:15