Εκδοτήρια: 22210 20400

Δρομολόγια από Αθήνα προς Κυμάσι για Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 1/5/2019 ΕΩΣ 31/5/2019

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ  1/5/2019    ΑΡΓΙΑ ΑΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ  2/5/2019   11:30  14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/5/2019   11:30 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  4/5/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  5/5/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  6/5/2019   13:30 16:30
ΤΡΙΤΗ  7/5/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  8/5/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ  9/5/2019   11:30 14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/5/2019   11:30 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  11/5/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  12/5/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  13/5/2019   13:30  16:30
ΤΡΙΤΗ  14/5/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  15/5/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ  16/5/2019   11:30  14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/5/2019   11:30 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  18/5/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  19/5/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  20/5/2019   13:30 16:30
ΤΡΙΤΗ  21/5/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  22/5/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ  23/5/2019   11:30  14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/5/2019   11:30 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5/2019   13:30 16:30
ΤΡΙΤΗ 28/5/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2019   11:30 14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2019   11:30 14:30

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 1/6/2019 ΕΩΣ 30/6/2019

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ  1/6/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  2/6/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  3/6/2019   13:30 16:30
ΤΡΙΤΗ  4/6/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  5/6/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ  6/6/2019   11:30 14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/6/2019   11:30 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ  8/6/2019   13:30 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  9/6/2019   7:00 10:15

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  10/6/2019   13:30  16:30
ΤΡΙΤΗ  11/6/2019   13:30 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  12/6/2019   5:45 8:45
ΠΕΜΠΤΗ  13/6/2019   11:30  14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14/6/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  15/6/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  16/6/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  17/6/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  18/6/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  19/6/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  20/6/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ 25/6/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 27/6/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6/2019   13:30 16:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΕΩΣ 31/7/2019

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  1/7/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  2/7/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  3/7/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  4/7/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/7/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  6/7/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  7/7/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  8/7/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  9/7/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  10/7/2019   11:00 11:00
ΠΕΜΠΤΗ  11/7/2019   11:00 11:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/7/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  13/7/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  14/7/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  15/7/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  16/7/2019   11:00 11:30 14:00 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  17/7/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  18/7/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/7/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  20/7/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  21/7/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  22/7/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  23/7/2019   11:00 11:30 14:00 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  24/7/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  25/7/2019   11:00 14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/7/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ 30/7/2019   11:00 11:30 14:00 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
         
         

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 1/8/2019 ΕΩΣ 31/8/2019

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ        
ΤΡΙΤΗ     ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ        
ΠΕΜΠΤΗ  1/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/8/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019   11:30 12:45 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ 6/8/2019   11:00 11:30 14:00 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 8/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΤΡΙΤΗ 20/8/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 22/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΤΡΙΤΗ 27/8/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/2019   11:30 12:45 15:00 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/2019   12:45 15:45
         

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 1/9/2019 ΕΩΣ 31/9/2019

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ  1/9/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  2/9/2019   12:45 15:45
ΤΡΙΤΗ  3/8/2019   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  4/8/2019   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  5/8/2019   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/8/2019   12:45 15:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  7/8/2019   12:45 15:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  8/8/2019   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ   
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ         

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ        

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ        
ΤΡΙΤΗ        
ΤΕΤΑΡΤΗ        
ΠΕΜΠΤΗ        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ        

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.ktelevias.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας