Εκδοτήρια: 22210 20400

Δρομολόγια από Αθήνα προς Κυμάσι

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 01/5/2018 ΕΩΣ 31/05/2018

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ   01/05/2018      
ΤΕΤΑΡΤΗ   02/05/2018    08:00  11:15
ΠΕΜΠΤΗ   03/05/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   04/05/2018    08:00  11:15
ΣΑΒΒΑΤΟ   05/05/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ   06/05/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  07/05/2018      
ΤΡΙΤΗ  08/05/2018   07:45  12:00 10:45 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  09/05/2018      
ΠΕΜΠΤΗ  10/05/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/05/2018   08:00 11:15
ΣΑΒΒΑΤΟ  12/05/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  13/05/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  14/05/2018      
ΤΡΙΤΗ  15/05/2018   07:45  12:00 10:45 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  16/05/2018      
ΠΕΜΠΤΗ  17/05/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/05/2018   08:00 11:15
ΣΑΒΒΑΤΟ  19/05/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  20/05/2018   07:45 10:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  21/05/2018      
ΤΡΙΤΗ  22/05/2018   07:45  12:00 10:45 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  23/05/2018      
ΠΕΜΠΤΗ  24/05/2018      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/05/2018   11:30 14:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05/2018   10:30 13:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05/2018      

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/05/2018   12:30  15:30 
ΤΡΙΤΗ 29/05/2018   11:30 14:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018   11:30 14:45
ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018   11:30 14:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ        

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 01/6/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

                                                                                                                                                                             *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01/06/2018   11:30 14:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  02/06/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  03/06/2018   12:30 15:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  04/06/2018   11:30 14:45
ΤΡΙΤΗ  05/06/2018   11:30 14:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  06/06/2018   11:30 14:45 
ΠΕΜΠΤΗ  07/06/2018   11:30 14:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08/06/2018   11:30 14:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  09/06/2018      
ΚΥΡΙΑΚΗ  10/06/2018   12:30 15:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  11/06/2018   11:30  14:45 
ΤΡΙΤΗ  12/06/2018   11:30 14:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  13/06/2018   11:30 14:45
ΠΕΜΠΤΗ  14/06/2018   11:30  14:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/06/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ  16/06/2018   12:30  15:45 
ΚΥΡΙΑΚΗ  17/06/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  18/06/2018   12:30  15:50 
ΤΡΙΤΗ  19/06/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  20/06/2018   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ  21/06/2018   11:00  14:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22/06/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ  23/06/2018   12:30  15:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ  24/06/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  25/06/2018   12:30  15:50 
ΤΡΙΤΗ  26/06/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  27/06/2018   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 28/06/2018   11:00  14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06/2018   12:30  15:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ     13:30  16:30 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΠΟ 01/7/2018 ΕΩΣ 31/07/2018

                                                                                                                                                                           *Για τα δρομολόγια από Χαλκίδα προς Κυμασι θα υπολογίσετε το λεωφορείο θα βρίσκεται  μια ώρα μετά στο σταθμό της Χαλκίδας από την αφετηρία της Αθήνας.

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ   01/07/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  02/07/2018   12:30 15:50
ΤΡΙΤΗ  03/07/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  04/07/2018   11:00  14:00 
ΠΕΜΠΤΗ  05/07/2018   11:00  14:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06/07/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ  07/07/2018   12:30  15:50
ΚΥΡΙΑΚΗ  08/07/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  09/07/2018   12:30  15:50
ΤΡΙΤΗ  10/07/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  11/07/2018   11:00 14:00 
ΠΕΜΠΤΗ  12/07/2018   11:00  14:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/07/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ  14/07/2018   12:30  15:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ  15/07/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  16/07/2018   12:30  15:50
ΤΡΙΤΗ  17/07/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ  18/07/2018   11:00  14:00
ΠΕΜΠΤΗ  19/07/2018   11:00  14:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/07/2018   12:30 15:50
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/07/2018   12:30 15:50
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/07/2018   13:30 16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/07/2018   12:30  15:50
ΤΡΙΤΗ 24/07/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/07/2018   11:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 26/07/2018   11:00 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/07/2018    12:30  15:50 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/07/2018    12:30  15:50 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/07/2018    13:30  16:30

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/07/2018   12:30  15:50 
ΤΡΙΤΗ 31/07/2018   11:00 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ        
ΠΕΜΠΤΗ        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ