Εκδοτήρια: 22210 20400

Δρομολόγια Χριστουγέννων 2017

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ 08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ 08.30, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΥΜΗ 09.45, 13.45
ΚΥΜΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ 08.45, 12.00
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΛΙΒΕΡΙ 09.45, 13.45
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ 09.45, 13:00
ΑΘΗΝΑ-ΚΥΜΗ 08.30, 12.30
ΚΥΜΗ-ΑΘΗΝΑ 08.45, 12.00

*** Εκ της ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Α.Ε