Εκδοτήρια: 22210 20400

header dromologia

Από την Τετάρτη 28/06/2017 το δρομολόγιο Ψαχνά-Πολιτικά-Ψαχνά για τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι τα εξής: 11:30, 13:30, 14:30, 16:00, 19:00
Για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, τα ανωτέρω δρομολόγια θα εκτελούνται στις 11:30, 12:30, 14:00, 16:00 και 19:00 (Δείτε το αρχείο)

Δρομολόγια Κυμάσι Μαντουδίου Σκιάθο - Σκόπελο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΚΥΜΑΣΙ
ΤΡΙΤΗ  01/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ  02/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ  03/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  04/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  05/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  06/08/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  07/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΤΡΙΤΗ  08/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ  09/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ  10/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  12/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  13/08/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  14/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΤΡΙΤΗ  15/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ  16/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ  17/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  19/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  20/08/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  21/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΤΡΙΤΗ 22/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/08/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/08/2017 12:45 13:45 16:00
ΤΡΙΤΗ 29/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2017 11:00 12:00 14:15

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΠΟ ΚΥΜΑΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  01/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  02/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  03/09/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  04/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΤΡΙΤΗ  05/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΕΤΑΡΤΗ  06/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΕΜΠΤΗ  07/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  09/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ  10/09/2017 13:30 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  11/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΡΙΤΗ  12/09/2017      
ΤΕΤΑΡΤΗ  13/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΠΕΜΠΤΗ  14/09/2017      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΣΑΒΒΑΤΟ  16/09/2017 10:00 11:00 13:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  17/09/2017 13:00 14:00 16:15
ΔΕΥΤΕΡΑ  18/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΤΡΙΤΗ  19/09/2017      
ΤΕΤΑΡΤΗ  20/09/2017 12:45 13:45 16:00
ΠΕΜΠΤΗ  21/09/2017      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2017 11:00 12:00 14:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2017 10:00 11:00 13:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/09/2017 12:00 13:00 15:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09/2017       
ΤΡΙΤΗ 26/09/2017  06:45 & 12:00 08:00 & 13:00 10:45 & 15:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/09/2017  13:30  14:30  16:30
ΠΕΜΠΤΗ 28/09/2017       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2017       
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2017  06:45 & 12:30  08:00 & 13:30  10:45 & 15:30

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΜΑΣΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΑΠΟ ΚΥΜΑΣΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/10/2017 14:30  15:30  17:50 
ΔΕΥΤΕΡΑ  02/10/2017       
ΤΡΙΤΗ  03/10/2017       
ΤΕΤΑΡΤΗ  04/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΠΕΜΠΤΗ  05/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06/10/2017       
ΣΑΒΒΑΤΟ  07/10/2017       
ΚΥΡΙΑΚΗ  08/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΔΕΥΤΕΡΑ  09/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΤΡΙΤΗ  10/10/2017       
ΤΕΤΑΡΤΗ  11/10/2017       
ΠΕΜΠΤΗ  12/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10/2017       
ΚΥΡΙΑΚΗ  15/10/2017       
ΔΕΥΤΕΡΑ  16/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΤΡΙΤΗ  17/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΤΕΤΑΡΤΗ  18/10/2017       
ΠΕΜΠΤΗ  19/10/2017       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΣΑΒΒΑΤΟ  21/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ  22/10/2017       
ΔΕΥΤΕΡΑ  23/10/2017       
ΤΡΙΤΗ  24/10/2017  06:45 & 12:00  08:00 & 13:00  10:45 & 15:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ  25/10/2017  13:30  14:30  16:30 
ΠΕΜΠΤΗ  26/10/2017       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/10/2017       
ΣΑΒΒΑΤΟ  28/10/2017       
ΚΥΡΙΑΚΗ  29/10/2017  13:30  14:30  16:30