Εκδοτήρια: 22210 20400

header dromologia

Από την Τετάρτη 28/06/2017 το δρομολόγιο Ψαχνά-Πολιτικά-Ψαχνά για τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είναι τα εξής: 11:30, 13:30, 14:30, 16:00, 19:00
Για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, τα ανωτέρω δρομολόγια θα εκτελούνται στις 11:30, 12:30, 14:00, 16:00 και 19:00 (Δείτε το αρχείο)

Δρομολόγια Σκύρου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΥΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/10/2017 15:30  17:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  02/10/2017  14:30 8:45 
ΤΡΙΤΗ  03/10/2017  14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  04/10/2017  14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ  05/10/2017  14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06/10/2017  15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  07/10/2017  14:30  9:45 
ΚΥΡΙΑΚΗ  08/10/2017  15:30 17:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  09/10/2017  14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ  10/10/2017  14:30  9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  11/10/2017  14:30  9:45 
ΠΕΜΠΤΗ  12/10/2017  14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/10/2017  15:30  9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10/2017  14:30  9:45 
ΚΥΡΙΑΚΗ  15/10/2017  15:30  17:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  16/10/2017  14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ  17/10/2017  14:30  9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  18/10/2017  14:30 9:45 
ΠΕΜΠΤΗ  19/10/2017  14:30  9:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20/10/2017  15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  21/10/2017  14:30  9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ  22/10/2017  15:30  17:45
ΔΕΥΤΕΡΑ  23/10/2017  14:30  8:45 
ΤΡΙΤΗ  24/10/2017  14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  25/10/2017  14:30  9:45
ΠΕΜΠΤΗ  26/10/2017  14:30 9:45 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27/10/2017  15:30 9:45 
ΣΑΒΒΑΤΟ  28/10/2017  14:30  9:45 
ΚΥΡΙΑΚΗ  29/10/2017  15:30  17:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2017 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 31/10/2017 14:30 9:45