Εκδοτήρια: 22210 20400

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2018

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ 2018

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ      
ΤΡΙΤΗ      
ΤΕΤΑΡΤΗ      
ΠΕΜΠΤΗ 1/3/2018 13:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3/2018 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018 13:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018 13:30  8:45
ΤΡΙΤΗ 6/3/2018 13:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018 13:30  9:45
ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018 13:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018 13:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3/2018  13:30  8:45
ΤΡΙΤΗ 13/3/2018  13:30 9:45 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3/2018  13:30 9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 15/3/2018 13:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3/2018 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2018 13:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/2018 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2018  13:30  8:45
ΤΡΙΤΗ 20/3/2018  13:30 9:45 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018  13:30 9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018 13:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3/2018 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3/2018 13:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3/2018 14:30 16:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3/2018  13:30  8:45
ΤΡΙΤΗ 27/3/2018  13:30  9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3/2018  13:30  9:45
ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018 13:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/2018 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2018 13:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ      

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΣΚΥΡΟΣ-ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ:

DEPARTURE FROM:

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΠΕΜΠΤΗ

THURSDAY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

07:00 08:00 08:00  08:00  08:00  08:00  15:00

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

17:00 17:00  17:00  17:00  19:00 17:00 18:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/2018 & 16/03/2018 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ 16:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΜΗ 19:00

NOTE 1: ON FRIDAY 02/03/2018 & 16/03/2018 FROM SKYROS 16:00 AND FROM KYMI 19:00