Εκδοτήρια: 22210 20400

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΜΑΙΟ 2018

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ      
ΤΡΙΤΗ 1/5/2018 14:30 16:45 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5/2018  14:30  9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 3/5/2018 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5/2018 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5/2018 14:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/5/2018 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 8/5/2018 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5/2018 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 10/5/2018 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/2018 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5/2018 08:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018  14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 15/5/2018  14:30 9:45 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5/2018  14:30 9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2018 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/5/2018 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/5/2018 08:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/5/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/5/2018  14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 22/5/2018  14:30 9:45 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5/2018  14:30 9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 24/5/2018 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5/2018 08:30 & 17:00 09:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5/2018 08:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/5/2018  13:30 & 17:00 16:45 & 21:00
ΤΡΙΤΗ 29/5/2018  14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2018  14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2018 14:30 9:45

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2018

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ      
ΤΕΤΑΡΤΗ      
ΠΕΜΠΤΗ      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6/2018 15:30  17:45 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6/2018  8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6/2018 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 5/6/2018 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/2018 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6/2018 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6/2018 8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6/2018 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6/2018 14:30 9:45
ΤΡΙΤΗ 12/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45  16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/2018 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 14/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45   16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018 8:15   15:30 9:45   17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 6:45 SK 11:30AL 18:00SK 8:45 14:15 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/6/2018 10:30  15:30 12:45  18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6/2018 14:30 9:45
ΤΡΙΤΗ 19/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45   16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018 14:30  9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 21/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45   16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6/2018 8:15   15:30 9:45   17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 6:45 SK 11:30AL 18:00SK 8:45 14:15 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6/2018 10:30  15:30 12:45  18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6/2018 14:30  9:45
ΤΡΙΤΗ 26/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45   16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6/2018 14:30  9:45 
ΠΕΜΠΤΗ 28/6/2018 6:45 AL  14:30SK 8:45   16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6/2018 8:15   15:30 9:45   17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6/2018 6:45 SK 11:30AL 18:00SK 8:45 14:15 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΣΚΥΡΟΣ-ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ:

DEPARTURE FROM:

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΠΕΜΠΤΗ

THURSDAY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

07:00 08:00 08:00  08:00  08:00  08:00  15:00

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

17:00 17:00  17:00  17:00  19:00 17:00 18:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/2018 & 16/03/2018 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ 16:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΜΗ 19:00

NOTE 1: ON FRIDAY 02/03/2018 & 16/03/2018 FROM SKYROS 16:00 AND FROM KYMI 19:00