Εκδοτήρια: 22210 20400

Δρομολόγια Παραλία Κύμης-Σκύρου-Αλοννήσου-Σκοπέλου

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2019

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ 
ΔΕΥΤΕΡΑ
   
ΤΡΙΤΗ
   
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5/2019 15:30 17:45
ΠΕΜΠΤΗ 2/5/2019 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2019 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5/2019 8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5/2019 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5/2019 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 7/5/2019 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/2019 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2019 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5/2019 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5/2019 8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2019 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/2019 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 14/5/2019 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2019 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2019 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 15:30 9:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019 8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5/2019 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019 14:30  8:45
ΤΡΙΤΗ 21/5/2019 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2019 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 23/5/2019 14:30 9:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/5/2019 15:30 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/5/2019 8:30 9:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5/2019 16:00 18:45
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5/2019 14:30 8:45
ΤΡΙΤΗ 28/5/2019 14:30 9:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2019 14:30 9:45
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2019 14:30 9:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2019 15:30 9:45

                                                  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ IOYΛΙΟ 2019

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  1/7/2019 8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ  2/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  3/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ  4/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5/7/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  6/7/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  7/7/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  8/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ  9/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  10/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ  11/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/7/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  13/7/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  14/7/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  15/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ  16/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  17/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ  18/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/7/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  20/7/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  21/7/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  22/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ  23/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  24/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ  25/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/7/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ 30/7/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
         
         
         
         

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
         
         
         
ΠΕΜΠΤΗ  1/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ 6/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ 8/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ 20/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ 22/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ 27/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
         

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        ΩΡΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ  1/9/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  2/9/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ  3/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΤΕΤΑΡΤΗ  4/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΠΕΜΠΤΗ  5/8/2019   6:45 AL & 14:30 8:45 & 16:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/8/2019   8:15 & 15:30 9:45 & 17:45
ΣΑΒΒΑΤΟ  7/8/2019   6:45 & 11:30 AL 18:00 8:45 & 14:30 & 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  8/8/2019   10:30 & 16:00 12:45 & 18:45

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ  9/8/2019   8:15 & 14:30 9:45 & 16:45
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ         
ΚΥΡΙΑΚΗ         

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ         
ΤΡΙΤΗ         
ΤΕΤΑΡΤΗ         
ΠΕΜΠΤΗ         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ        

ΗΜΕΡΑ

       
ΔΕΥΤΕΡΑ        
ΤΡΙΤΗ        
ΤΕΤΑΡΤΗ        
ΠΕΜΠΤΗ        
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        
ΣΑΒΒΑΤΟ        
ΚΥΡΙΑΚΗ        

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΣΚΥΡΟΣ-ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ:

DEPARTURE FROM:

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΠΕΜΠΤΗ

THURSDAY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

07:00 08:00 08:00  08:00  08:00  08:00  15:00

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

17:00 17:00  17:00  17:00  19:00 17:00 18:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/11/2018 & 16/11/2018 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ 16:00 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΜΗ 19:00

NOTE 1: ON FRIDAY 02/11/2018 & 16/11/2018 FROM SKYROS 16:00 AND FROM KYMI 19:00

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.ktelevias.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας